English contact
Casa de Cultura, Lugoj
Atestat încă din 1334, municipiul Lugoj este situat în vestul României, la 60 km de Timișoara - reședința județului Timiș, pe drumul european E 70, viitoarea magistrală continentală care leagă partea de vest a țării de București. Situat în partea de șes a Banatului, relieful predominant îl reprezintă câmpia, care este înconjurată de o zonă deluroasă, prielnică pentru cultivarea viței de vie. Clima este temperată, cu evidente influențe mediteraneene.
Peisajul economic al urbei este alcătuit din ramuri ale industriei ușoare (încălțăminte, ceramică, confecții), ale prelucrării lemnului, electronicii și mecanicii fine. Populația numără 45.000 de locuitori si este formată din români, germani, maghiari si alte naționalități, care conviețuiesc pașnic și armonios, urașul ofera un model de convergența și conviețuire multietnică resimțită cu precădere în plan cultural si confesional, ortodoxismul majoritar coexistând cu greco-catoli-cismul, catolicismul, reformismul, iudaismul și alte culte, într-o exemplară înțelegere și comunicare. Considerat capitala spirituală a Banatului, cu tradiții ce vin din străvechime, viața culturală pulsează în instituții si așezăminte reprezentative ca: Muzeul Municipal, Biblioteca Municipală, Teatrul " Traian Grozăvescu", Casa de Cultură și Galeriile "Pro Arte".
Din 1992, Lugojul este centru universitar, cele trei facultăți ale "Universității Europeane Drăgan" formând tineri în domeniul dreptului, al științelor economice, al ciberneticii si informaticii economice. De mai bine de un deceniu, presa scrisă și audiovizualul local sunt reprezentate de săptămânalele "Redeșteptarea" și "Actualitatea lugojeană", posturile de radio Nova FM, Analog FM și Național FM și televiziunea Europa Nova.
Nu în ultimul rând trebuie amintit faptul că Lugojul este un oraș festivalier, Casa de Cultură a Municipiului Lugoj organizând patru asemenea manifestări artistice: Festivalul Internațional Coral "Ion Vidu", Festivalul Internațional de Teatru "Festteamart", Festivalul Internațional de Folclor "Ana Lugojana" si Concursul International de Canto " Traian Grozăvescu".
Orase infratite
Twin Cities
După 1989, când posibilitățile de comunicare cu străinătatea au devenit reale, Lugojul a început colaborări cu numeroase orașe europene. Acestea s-au amplificat, astăzi, municipiul de pe Timiș fiind înfrățit cu: Jena - Germania, Orleans - Franța, Szekszard - Ungaria, Nisporeni - Republica Moldova, iar din anul 2004 cu Perigiali - Grecia. Ca o recunoaștere a consecventei promovări a relațiilor parteneriale economice, administrative, cultural-educative cu instituții similare din Europa, Lugojului, i-au fost acordate de Consiliul Europei, în 1999 și 2000, la Strasbourg, „Diploma Europeană" si „Steagul Europei".
After 1989 when the possibilities to communicate with foreign countries became real, Lugoj started collaborations with many European towns. These relations developed and today the city from Timiș river has many twice cities: Jena -Germany, Orleans - France, Szekszard - Hungary, Nisporeni -The Moldavian Republic, and since 2004 Perigiali - Greece. As a recognition to the constant improvement of economic, administrative, cultural and educațional relations with similar institutions from Europe, Lugoj was awarded by the Council of Europe in 1999 and 2000 with "European Diploma" and European Flag".

developed by


© copyright Casa de cultura Lugoj - 2005